Detektywistyka

W obecnych czasach informacja w biznesie jest wartością najwyższą, a wiedza na temat partnerów pomoże prowadzić najkorzystniejszą strategię działania i zapewni bezpieczeństwo inwestycji i rozwoju. Dlatego celem naszych prac jest dostarczenie sprawdzonych i pełnych informacji, które umożliwią podjęcie przez Klienta kluczowych decyzji.

Wykonujemy czynności mające na celu zebranie dowodów i ujawnienie sprawców przestępstw określonych w Kodeksie Karnym między innymi:

 • przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu,
 • przestępstwa przeciwko wolności,
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • przestępstwa przeciwko mieniu.
Wykonujemy czynności określone w kodeksach obejmujących prawo gospodarcze: kodeks postępowania cywilnego, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, kodeks karny skarbowy między innymi:
 • ujawnianie źródeł utraty informacji,
 • ujawnianie nielegalnych działań konkurencji,
 • zabezpieczanie informacji,
 • weryfikowanie wiarygodności kontrahentów,
 • ujawnianie i zbieranie dowodów przestępstw gospodarczych,
 • ujawnianie niekorzystnych działań pracowników.
Prowadzimy działania ujawniające miejsca pobytu osób ukrywających się i zaginionych. Nasze działania są zbliżone do instrukcji poszukiwania służb państwowych. Działamy na zasadach pełnej współpracy z jednostkami służb mundurowych, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu. W celu zwiększenia skuteczności nawiązaliśmy stalą współpracę z jednostkami pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętym poszukiwaniem osób np. ITAKA, La Strada.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, zadzwoń pod numer +48 696 034 436 .